klubseniora

Instruktor: Dariusz Kupski

Studio Piosenki Voices działa przy Ośrodku Kultury od marca 2008r. Soliści zdobyte umiejętności prezentują na różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach okolicznościowych.

Bezpłatne zajęcia odbywają się we wtorki i środy w godz.16.00-18.00