klubseniora

Od 10.04 do 21.04.2017 r. w Domu Plastyka, można było zobaczyć wystawę pokonkursową „ZADRZEWIENIA Z DALEKA I BLISKA”.

Wystawa składała się z 30 plansz przedstawiających nagrodzone zdjęcia. Prace te przedstawiały walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszersze grono ludzi zapoznało się z wystawą.

 

Konkurs odbył się w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 – 2020.

 • 20170410_123534
 • 20170410_123607
 • 20170410_123618
 • 20170410_123626
 • 20170410_123653
 • 20170410_123722
 • phoca_thumb_l_i miejsce kamil nowak ywioy-eter
 • phoca_thumb_l_i miejsce kinga wesoowska brzoza i ja
 • phoca_thumb_l_iii miejsce baej duk otulone mg 4
 • phoca_thumb_l_wyr przemysaw durr nocne niebo drzewa i ruch
 • phoca_thumb_l_wyr rafa spyra 3 4
 • phoca_thumb_l_wyr1 maciej kotunik wiato we mgle
 • phoca_thumb_l_wyr2 liliana naing ognisty bukiet na lenym stole
 • phoca_thumb_l_wyr2 marcel skrzypiec poddani
 • phoca_thumb_l_wyr2 natalia dembonczyk piekno natury