klubseniora

 Wystawa przedstawia losy wielu tysięcy polskich rodzin, które – rozdzielone niewolą podczas wojennej zawieruchy – próbowały przetrwać, ratując zrywane odległością i izolacją więzi. Podstawą ekspozycji stała się korespondencja jeniecka, tj. karty pocztowe i listy, między polskimi jeńcami wojennymi przetrzymywanymi w obozach Wehrmachtu i NKWD a ich najbliższą rodziną. Uzupełniają ją tak interesujące pamiątki, jak np. bajki przygotowane przez ojców-jeńców dla swoich synów i córek.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia historię niecodziennej korespondencji prowadzonej podczas wojny przez wychowanków przedszkola w Kraśniku z polskimi oficerami w Oflagu VI B Dössel. Druga część ekspozycji skupiona jest na relacjach między ojcami-jeńcami wojennymi a ich bliskimi.

Wystawa dostępna  online na profilu facebookowym.

https://www.facebook.com/435031726518029/videos/134787688676630

 • 20210506_104005
 • 20210506_104012
 • 20210506_104015
 • 20210506_104018
 • 20210506_104021
 • 20210506_104031
 • 20210506_104034
 • 20210506_104039
 • 20210506_104046
 • 20210506_104050
 • 20210506_104056
 • 20210506_104101
 • 20210506_104108
 • 20210506_104113
 • 20210506_104118
 • 20210506_104123
 • 20210506_104129
 • 20210506_104134
 • 20210506_104138
 • 20210506_104148
 • 20210506_104201
 • 20210506_104208