klubseniora

Konkurs plastyczny "WOKÓŁ TRADYCJI BOŻONARODZENIOWEJ" rozstrzygnięty
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu były zgodne z tematyką, estetyczne i wyjątkowe! Jury miało naprawdę trudne zadanie, dlatego postanowiło nie przyznawać miejsc a wyróżnić poszczególne prace!
W kategorii STROIK BOŻONARODZENIOWY
Dzieci przedszkolne:
- Alex Dziedzic (PP nr 1 w Paczkowie)
- Helena Kurowska (PP nr 1 w Paczkowie)
- Marceli Pardus (PP nr 1 w Paczkowie)
- Seweryn Szwarc (PP nr 3 w Paczkowie)
- Igor Kasprzyk (PP nr 3 w Paczkowie)
Uczniowie klas I-III:
- Wojciech Sobczyk PSP nr 3
Uczniowie klas IV-VIII:
- Kazimierz Góras (ZSP Trzeboszowice)
- Lena Misiarz (PSP nr 3 w Paczkowie)
- Łukasz Zwoliński (WDK Kamienica)
W kategorii KARTKA BOŻONARODZENIOWA
Dzieci przedszkolne:
- Sara Wolska (PP nr 1 w Paczkowie)
- Jacek Skotniczy (PP nr 2 w Paczkowie)
- Dominik Zaręba (PP nr 3 w Paczkowie)
- Alicja Łasut (ZSP w Kamienicy)
- Antoni Bornejko (PP nr 2 w Paczkowie)
- Nikola Juszkiewicz (Przedszkole Ujeździec)
- Karolina Snitko (Przedszkole Unikowice)
Uczniowie klas I-III:
- Kamil Sobolewski (PSP nr 3 w Paczkowie)
- Maja Skwarek (ZSP w Kamienicy)
Uczniowie klas IV-VIII:
- Hanna Tschope (PSP nr 3 w Paczkowie)
- Wiktoria Skrobotowicz (PSP nr 3 w Paczkowie)
- Wojciech Piątek (ZSP w Trzeboszowicach)
- Nadia Janczura (ZSP w Trzeboszowicach)
- Lena Gryz (ZSP w Trzeboszowicach)
GRATULUJEMY!
Dziękujemy za wszystkie dostarczone prace!
Można je podziwiać w witrynie Domu Plastyka
Po odbiór nagród zapraszamy od poniedziałku 18.12.2023 r. - 21.12.2023r. w godz. 9:00-15:00 do biura Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.