KINO

Hol Kina

go Pomieszczenie może być wykorzystane przy organizacji różnego rodzaju prezentacji, wystaw, wernisaży itp.

Istnieje możliwość wstawienia krzeseł, stołów i innego sprzętu, w miarę potrzeb użytkownika.

watch hol kina 1 hol kina 2