klubseniora

  • 1
  • 2

WDK KAMIENICA

WDK Kamienica

http://www.papilouve.com/research-paper-on-marketing-of-banking-services/ Instruktor: Elżbieta Wolska

Wiejski Dom Kultury w Kamienicy prowadzi szereg zajęć propagujących aktywne spędzanie czasu oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne wsi. Młodsze pokolenia mają możliwość uczestnictwa w zajęciach cyklicznych organizowanych na podstawie wcześniej opracowanego planu pracy.

http://www.ithephotographer.com/getcustomessay-com/ Czytaj więcej: WDK Kamienica