klubseniora

  • 1
  • 2
  • 3

Instruktorzy: Maria Głębicka, Justyna Jaśkiewicz

Twórz, ucz się i rozwijaj!!! Pod takim hasłem odbywają się lekcje rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki  w kameralnych grupach, w przyjaznej atmosferze w salach Domu Plastyka. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, która zdecydowana jest rozwijać swój talent artystyczny i kształtować swoją indywidualność w sferze wypowiedzi twórczej.

Zajęcia rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Praca w niewielkiej grupie rówieśniczej sprzyja zawiązywaniu się nowych częstotrwających bardzo długo przyjaźni. Na zajęciach dzieci i młodzież zapoznają się również z podstawowymi wiadomościami i pojęciami z zakresu sztuki.