klubseniora

Na konkurs poetycki o Paczkowie pn. "Mury Mówią" nadsyłane są wiersze charaktryzujące się coraz większym kunsztem pisarskim, których poziom jednoznacznie świadczy o jego ważnej dla popularyzacji miasta randze. Daje to nam przeświadczenie o zasadności kontynuacji konkursu, że wiedza o "Polskim Carcassonne" dociera do coraz liczniejszej, nie tylko poetyckiej, rzeszy Polaków.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło przyznać:

w kategorii "14 - 18 lat"

I miejsce – Aneta Lis za wiersz „W gościnie”

Wyróżnienie – Natalia Płaczek za wiersz „Paczkowska szczęściolistna koniczynka marzeń”

Wyróżnienie – Amelia Kunecka za wiersze „Nie-piękno” oraz „Szept”

w kategorii "Dorośli"

I miejsce – Katarzyna Wiktoria Polak za wiersze „Macierzyństwo”, „Za murem chmur”, oraz „Ojczyzna”

II miejsce – Bogdan Nowicki za wiersze „Za murem wspomnień. Dynia”, „Za murem wspomnień. Piwnica”, „Za murem wspomnień. Ojciec” oraz „Za murem wspomnień. Altana”

III miejsce – Ilona Lis za wiersze: „Sonet o paczkowskich murach” oraz „Świadkowie”

Wyróżnienie – Tadeusz Charmuszko za wiersz „Paczkowskie igraszki”

Wyróżnienie – Jerzy Piliszewski za wiersz „Haiku z murami w tle”

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich biorących udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy !!!