klubseniora

 • 20190707_173005
 • 20190707_173120
 • 20190707_173549
 • 20190707_173553
 • 20190707_174650
 • 20190707_174711
 • 20190707_180152
 • 20190707_180157
 • 20190707_180242
 • 20190707_180257
 • 20190707_181442
 • IMG_20190707_171103
 • IMG_20190707_171114
 • IMG_20190707_171129
 • IMG_20190707_171132
 • IMG_20190707_171254
 • IMG_20190707_171318
 • IMG_20190707_171333
 • IMG_20190707_181345
 • IMG_20190707_181430

 

Za nami trzeci koncert organizowany  w ramach XVII Paczkowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga "Muzyka ponad granicami", który odbył się w niedzielę 7 lipca o godz. 17.00 w kościele pw.św. Jadwigi w Trzeboszowicach. Wystąpili: Szczepan Cieślak - organy oraz po raz pierwszy w historii festiwalu soliści baletu Monika Kionka i Filip Jędruch.

 

 

Szczepan Cieślak – pedagog specjalny, organista, muzykoterapeuta

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i dra Krzysztofa Lukasa. Laureat kilku ogólnopolskich konkursów organowych. Brał udział w wielu mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej w Polsce i za granicą. Ukończył również studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej (Akademia Długosza w Częstochowie), pedagogiki rewalidacyjnej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), a także edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością: muzykoterapia (Akademia Muzyczna w Katowicach). Pedagog specjalny w żłobku i przedszkolu z oddziałami integracyjnymi „Bajkowa Kraina”, nauczyciel programów wczesnodziecięcych i instrumentalnych w szkole muzycznej Yamaha w Katowicach, oraz muzykoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Sosnowcu. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół możliwości zastosowania muzyki na gruncie terapeutycznym, rozwijaniu wybitnych zdolności oraz zgłębianiu metodyki pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Monika Kionka – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach dwóch specjalności: rytmika oraz dyrygentura chóralna. Ukończyła roczne Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Summer Course w Mozarteum University's Orff Institute w Salzburgu w 2013 roku. Obecnie jest pedagogiem i dyrygentką w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach. Jej działania pedagogiczno-artystyczne obejmują: realizację warsztatów według idei wychowania muzycznego Carla Orffa, interpretacje ruchowo-przestrzenne muzyki, opracowywanie instrumentacji utworów, komponowanie utworów chóralnych oraz własne projekty autorskie. Otrzymała stypendium z Fundacji Carla Orffa na Special Course 2014/2015 „Advanced Studies in Music and Dance Education – Orff Schulwerk” w Mozarteum University's Orff Institute Salzburg w Austrii, który ukończyła w czerwcu 2015 roku.

 

 

Filip Jędruch - Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz Uniwersytetu Śląskiego. Tańczył w Teatrze Rozrywki w Chorzowie występując w najważniejszych produkcjach musicalowych, następnie w Balecie Dworskim Cracovia Danza. Obecnie działa jako artysta niezależny, pedagog i choreograf. Tworzył spektakle na IV i IX Lądeckie Lato Baletowe, z okazji aukcji charytatywnej na rzecz Szymona Szpaka w elektrociepłowni Szombierki, a także z okazji Roku Chopinowskiego w Sztokholmie. Współpracuje z projektem ARTINTERFERANCE występując na wernisażach i przygotowując wideo instalacje o tematyce tanecznej. Brał również udział w projekcie Katarzyny Kozyry ŚWIĘTO WIOSNY. Współpracował z Akademią Muzyczną w Katowicach przy spektaklu Zaczarowany Bal. Od wielu lat związany DOSIR Sokolnia w Chorzowie, w którym pracuje z akrobatami i gimnastykami sportowymi, przygotowując im układy na zawody, prowadzi warsztaty taneczne dla dzieci w różnym wieku, a ostatnio ułożył i wyreżyserował STABAT MATER Karola Szymanowskiego.