klubseniora

Instruktor: Łukasz Przepióra

Zapraszamy do udziału w zajęciach nauki gry na instrumentach dętych. Bezpłatne lekcje odbywają się w poniedziałki i wtorki w Domu Plastyka. Zajęcia obejmują: wyrobienie nawyku poprawnej postawy i poprawnego oddechu, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu muzycznego oraz uwrażliwienie na zmiany tempa i dynamiki.