klubseniora

Działająca w Ośrodku Kultury Młodzieżowa Inicjatywna Grupa (MIG) Alterna-tywni postanowiła zachęcić swoich rówieśników (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) do aktywnego spędzenia zimowej przerwy w nauce.

Ich celem jest zaangażowanie  jak największej  grupy  do samodzielnego planowania ferii. Projekt polega na  wymyśleniu wydarzenia, imprezy, wyjazdu, który zadowoliłby wybraną grupę młodzieży i byłby  zgodny z ich oczekiwaniami jeśli chodzi o wypełnienie wolnego czasu. W ten sposób po zebraniu odpowiedniej ilości  uczestników projekt zgłaszany jest do dyrektora Ośrodka Kultury. Dyrektor wraz z pracownikami merytorycznymi i grupą Alterna-tywni opracowują szybki plan działania i robią wszystko aby projekt znalazł swój szczęśliwy finał. Jest to w zasadzie odwrócenie standardowych propozycji, które są dostępne corocznie w programie ferii zimowych w naszej gminie.

 

Już teraz wszystko wskazuje na to, że po podjęciu pierwszych kroków kreatywne pomysły młodzieży będą sfinalizowane. Pierwszy tydzień poświęcony jest na organizację, a same wydarzenia zaplanowane są w drugim tygodniu ferii.  Obecnie jest przygotowywany wyjazd  młodzieży na lodowisko do Opola w połączeniu z seansem filmowym, koncertem muzycznym  lub wizytą w teatrze. Drugi pomysł to realizacja warsztatów plastycznych, które to zajęcia wyszłyby na przeciw potrzebom wybranych uczestników np. tajniki rysunku. W swoich  planach grupa ma realizację większego zadania, które spełni marzenia wielu młodych ludzi w Gminie Paczków, ale na razie niech pozostanie to  niespodzianką.

Mamy nadzieję, że do projektu włączy się duża grupa kreatywnej  młodzieży.  Stałe spotkania grupy MIG Alterna-tywni odbywają się co tydzień we czwartki o godz. 19.00 w sali konferencyjnej (dawnej „kominkowej’’) Ośrodka Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych do ciekawego spędzania czasu. Grupa jest  otwarta na nowe osoby oraz pomysły. Przedstawiamy projekty, które już zostały z powodzeniem zrealizowane:

 • „AMNESJA” - koncert rockowy
 • „NAJWAŻNIEJSZA JEST PASJA”
 • „MUZYKA PONAD GRANICAMI PACZKOWSKIE PODZIEMIE”
 • „HAPPY DAY”
 • „MAKE UP - W NASZYM MIEŚCIE” - warsztaty
 • POWSTANIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH: „KALIBER”, „PHOENIX”, „TIME TO BE GOOD”

Duża część z nich była finansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0006
 • DSC_0119
 • DSC_0120
 • DSC_0287
 • DSC_0294
 • DSC_1533
 • DSC_1583
 • DSC_2277
 • DSC_4237
 • DSC_4298
 • DSC_6500
 • DSC_6553
 • DSC_6559