klubseniora

Dnia 5 marca w Domu Plastyka odbył się wernisaż prac Paczkowskiej Grupy Artystycznej. PGA powstała w 2014 roku przy Ośrodku Kultury.  Podstawowym założeniem jej działalności jest skupienie środowiska twórczego oraz wspieranie działalności artystycznej poprzez działania i projekty związane z różnymi dziedzinami i technikami plastycznymi.  

Podczas wernisażu swoje prace zaprezentowali: Apolonia Dębska, Maria Głębicka, Teresa Witko, Małgorzata Stano, Justyna Jaśkiewicz, Aleksandra Suwak, Katarzyna Wójcik Respendowicz, Marek Rokicki, Stanisław Karol, Zdzisław Wójcik, Piotr Respendowicz, Mirosław Głębicki. Wśród wystawionych prac pojawiły się obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, rzeźba. Wystawę wyróżnia różnorodność tematyczna oraz bogactwo technik. Otwarciu wystawy towarzyszył gorąco przyjęty recital Justyny Dzięgielewskiej- wokalistki z Kamieńca Ząbkowickiego. Ogromnie cieszy fakt, że na wernisażu pojawiła się duża grupa Paczkowian, wśród których znaleźli się   również Burmistrz Pan Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Barabasz i kilku radnych. Wystawa dostępna będzie do 31 marca. W odpowiedzi na zaproszenie dnia 10 kwietnia Paczkowska Grupa Artystyczna odwiedzi ze swoją wystawą Ziębickie Centrum Kultury.

 • DSC_0967
 • DSC_0968
 • DSC_0969
 • DSC_0970
 • DSC_0972
 • DSC_0973
 • DSC_0974
 • DSC_0975
 • DSC_0976
 • DSC_0977
 • DSC_0978
 • DSC_0979
 • DSC_0980
 • DSC_0981
 • DSC_0982
 • DSC_0984
 • DSC_0987
 • DSC_0989
 • DSC_0990
 • DSC_0991
 • DSC_0993
 • DSC_0999
 • DSC_1000
 • DSC_1002
 • DSC_1004
 • DSC_1007
 • DSC_1009
 • DSC_1010
 • DSC_1011
 • DSC_1014
 • DSC_1016
 • DSC_1019
 • DSC_1020
 • DSC_1022
 • DSC_1024
 • DSC_1025
 • DSC_1027
 • DSC_1028
 • DSC_1030
 • DSC_1031
 • DSC_1039
 • DSC_1049
 • DSC_1050