klubseniora

Paczkowska Grupa Artystyczna powstała w 2014 roku. Należą do niej artyści z Gminy Paczków reprezentujący różne style artystyczne. Grupa powstała z inicjatywy Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie Andrzeja Kłoczko.

Podstawowym założeniem powstania grupy było skupienie środowiska artystycznego oraz wspieranie wszelkiej działalności artystycznej, w oparciu o działania twórcze i projekty artystyczne. Koordynatorem grupy jest Pani Maria Głębicka, do PGA należą: Teresa Witko, Małgorzata Stano, Sylwia Baryga- Gołąb, Justyna Jaśkiewicz, Rokicki Marek, Stanisław Karol, Zdzisław Wójcik, Urszula Zychma, Apolonia Dębska, Agnieszka Ćwik, Mirosław Głębicki, Anna Herman, Anna Dmochowska, Irena Grela, Halina Ruducha.